Escola Matinera

L’escola matinera és un servei escolar que s’ofereix per a què els pares/mares/tutors legals puguin anar a treballar abans de l’obertura dels centres escolars. Aquesta escola matinera té la funció de tenir cura i vigilància dels boixos i boixes durant la franja horària de les 07:30 a les 08:50 hores.

NORMATIVA DE L’ESCOLA MATINERA PER AL CURS (CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU, FORMENTERA)

  1. 1. Es podrà utilitzar el servei per dies, mesos sencers o per tot el curs, consulteu les tarifes a secretaria.
  1. 2. Els alumnes hauran d’estar al centre entre les 07:30 i les 08:00 hores. No s’obrirà la porta a famílies que arribin més tard.
   1. 3. El pagament de l’EM s’ha de realitzar per avançat el primer dia que el nen/la nena hi accedeix.
  1. 4. El servei d’EM començarà a funcionar dia 12 de setembre de 2021.
  1. 5. Els alumnes estaran agrupats en 2 grups, segons l’origen dels alumnes.
  1. • Grup A: de 3r a 6è de primària (A l’edifici de Migjorn)
  1. • Grup B: d’ Infantil a 2n de primària (A l’edifici de Tramuntana)

Transport Escolar

El transport escolar és un servei gratuït que ofereix el Consell Insular de Formentera juntament amb la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear. A l’imprès podeu veure les línies i les parades dels autobusos.

Sol·licitud transport escolar.

Pla reutilització de llibres

El Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic és un projecte subvencionat pel Consell Insular de Formentera i per la Conselleria d’Educació i Universitats.
L´objectiu d´aquest programa és la reducció dels residus i també la reducció del cost econòmic per a les famílies a través de la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic en el centre.
L’ adscripció a aquest programa és voluntària i vàlida per a tota l´escolarització de l´alumne amb una permanència mínima de 4 cursos.
Cada any durant el mes de maig s’obre el període d’adscripció. Les families interessades han d’entregar un full d’adscripció a la secretaria del centre. Les famílies que no informin expressament de la voluntad de NO participar en aquest programa, queden adscrites automàticament.

Normes d'us dels llibres de reutilització:

 • Els llibres de reutilització són propietat del centre.
 • S’ha de tenir cura dels llibres.
 • Els llilbres no reutilitzables no es poden escriure ni subratllar.
 • A final de curs els llibres no reutilitzables s’han de tornar a l’escola.
 • Si es perd un llibre o bé es fa malbé, la família ha d’abonar una part del cost del llibre.

Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars s’ofereixen cada curs amb la col·laboració de l’APIMA del centre.
Enguany també tenim l’oferta del programa de suport a alumnat PAE del Govern Balear i les classes de català per a famílies del Consell Insular.