Escola Matinera

L’escola matinera és un servei escolar que s’ofereix per a què els pares/mares/tutors legals puguin anar a treballar abans de l’obertura dels centres escolars. Aquesta escola matinera té la funció de tenir cura i vigilància dels boixos i boixes durant la franja horària de les 07:50 a les 08:50 hores.

NORMATIVA DE L’ESCOLA MATINERA PER AL CURS 2020-2021 (CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU, FORMENTERA)

 1. Només s’acceptaran alumnes que demandin el servei complet mensual d’escola matinera (EM). No es prestarà aquest servei per dies o setmanes.
 2. Els alumnes hauran d’estar al centre entre les 07:50 i les 08:00 hores. No s’obrirà la porta a famílies que arribin més tard.
 3. Els alumnes hauran de portar mascareta en tot moment i guardar la distància de seguretat d’1,5 metres amb alumnes del mateix grup i de 2 metres amb alumnes de diferents grups. Aquesta mesura afecta tots els alumnes.
 4. Els alumnes hauran de portar una targeta identificativa amb el nom i llinatges, nivell/grup i telèfon de les famílies (aquesta targeta els la donaran els monitors).
 5. El pagament de l’EM s’ha de realitzar per avançat el primer dia que el nin/la nina hi accedeix.
 6. El preu (mira el preu al document PROJECTE ESCOLA MATINERA)
 7. El servei d’EM començarà a funcionar dia 1 d’octubre de 2020.
 8. Els alumnes estaran agrupats en 3 grups, segons l’origen dels alumnes.
  • Grup A: de 3r a 6è de primària (A l’edifici de Migjorn)
  • Grup B: de 1r a 2n de primària (A l’edifici de Tramuntana)
  • Grup C: infantil (a l’edifici de Tramuntana)
   (Si s’han de fer alguns canvis organitzatius s’avisarà les famílies).
 9. Cada grup de l’EM tindrà un aforament màxim de 12 alumnes. Una vegada plens els grups no s’acceptaran més alumnes.
 10. Els monitors amb l’ajut del personal de neteja del Consell Insular seran els encarregats d’higienitzar l’espai (amb líquid desinfectant) després de fer-ne ús.

Transport Escolar

Pla reutilització de llibres

El Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic és un projecte subvencionat pel Consell Insular de Formentera i per la Conselleria d’Educació i Universitats.
L´objectiu d´aquest programa és la reducció dels residus i també la reducció del cost econòmic per a les famílies a través de la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic en el centre.
L’ adscripció a aquest programa és voluntària i vàlida per a tota l´escolarització de l´alumne amb una permanència mínima de 4 cursos.
Cada any durant el mes de maig s’obre el període d’adscripció. Les families interessades han d’entregar un full d’adscripció a la secretaria del centre. Les famílies que no informin expressament de la voluntad de NO participar en aquest programa, queden adscrites automàticament.

Normes d'us dels llibres de reutilització:

 • Els llibres de reutilització són propietat del centre.
 • S’ha de tenir cura dels llibres.
 • Els llilbres no reutilitzables no es poden escriure ni subratllar.
 • A final de curs els llibres no reutilitzables s’han de tornar a l’escola.
 • Si es perd un llibre o bé es fa malbé, la família ha d’abonar una part del cost del llibre.

Activitats extraescolars

Aquest curs no es realitzaran extraescolars per part de l’escola.