BREU HISTÒRIA DEL NOSTRE COL·LEGI.

El C.E.I.P. Mestre Lluís Andreu va ser inaugurat pel delegat d’educació Andreu Crespí l’any 1989, era batle de l’illa Bartolomé Ferrer.
El primer equip directiu estava format per na Rosa Ferrer, M. Consuelo Seoane i Amparo Ortega.
En els seus inicis era un centre d’una sola línia que començava a preescolar de 4 anys i arribava a vuitè de E.G.B.
Només ocupava l’actual edifici de Migjorn .
L’única assignatura que impartia un especialista era l’educació física, monitor que contractava l’ajuntament.
Va ser el primer centre de l’illa que va implantar el sistema d’integració d’alumnat amb necessitats educatives especials.
Al setembre de 1995 el van fusionar amb el col·legi Sant Francesc Xavier( edifici Tramuntana), que estava a l’altre costat del carrer .
Al llarg de la seva trajectòria ha fet un bon camí quant a la seva actualització metodològica , incorporació de nous projectes i formació de l’equip docent.
De treballar amb llibres de text per totes les assignatures hem evolucionat fins a comptar amb projectes innovadors com:

 • Treball per projectes a ciències socials i naturals.
 • Metodologia per treball cooperatiu.
 • Treball per racons a l’aula.
 • Diversos projectes de llengües de resposta oberta ( capsa de vida, carta al company, noticia , conferència, protagonista…)
 • Equip de mediació
 • Comissions : medi ambient, coeducació, econòmica, convivència, comunicació…
 • Projectes inter cicles com padrí lector o l’hort…
 • Mètode Jump Math

Actuament compta amb 376 alumnes ,doble línea i en alguns casos inclús triple.

Mural01
Mural02
Mural03
Mural04

Centre Ecoambiental

L’any 2004 la Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria d’Educació i Cultura varen posar en funcionament el Programa Centres Ecoambientals, amb la finalitat d’impulsar l’educació ambiental en la vida dels centres educatius de les Illes Balears. La proposta implica donar suport als centres educatius per dissenyar plans de treball relacionats amb el medi ambient i que aquests estiguin integrats en els seus currículums i plans d’estudi.

La nostra escola és partícip d’aquest programa des del curs 2007/2008. Des de llavors, s’han dut a terme nombroses iniciatives per tal de conscienciar a la nostra comunitat de la importància de RECICLAR, REDUIR i REUTILITZAR. Algunes d’aquestes iniciatives són la reducció del consum de l’aigua, la minimització de l’ús d’energia, la correcte distribució dels residus o la reutilització de diversos materials per portar a terme activitats didàctiques.

També hem participat en projectes com el de plàstic 0, amb el qual hem col·laborat en la recollida de microplàstics a les platges de Formentera. De fet, el nostre centre compta amb una comissió de Medi Ambient, responsable d’organitzar activitats com aquesta enfocades a la conscienciació mediambiental.

PROJECTE DE L’HORT ESCOLAR

El nostre hort escolar i ecològic està situat a l ´edifici Tramuntana. Es tracta d’un hort construït amb el sistema anomenat parades en crestall, d’en Gaspar Caballero. Actualment disposa de 6 parades on es cultiven rotativament cada temporada les diferents famílies botàniques: solanàcies, umbel·líferes, liliàcies, etc. Aquest sistema afavoreix la fertilitat de la terra ja que evita el seu esgotament i fomenta la seva producció.

Per plantar les diferents hortalisses utilitzem el mètode concret de mesurament per aprofitar al màxim la terra de cultiu. També, entre les verdures tenim sembrades plantes aromàtiques: aquestes atreuen els insectes i eviten plagues a les verdures. És una pràctica molt eficient per evitar l’ús d’herbicides tòxics. Per altre banda, el reg és per exsudació per tal de minimitzar el cost de l’aigua.

Normalment la terra que es posa a les parades ha de ser una terra rica en minerals i nutrients: el compost. A la nostra escola tenim 6 compostadores per recollir la matèria orgànica dels berenars. A més, també recollim les restes orgàniques de la cuina de l’escoleta veïna. Al cap de l’any, el resultat d’aquestes sis compostadores és un molt bon compost per l’hort.

A TOTS ELS BOIXOS I BOIXES ENS FA MOLTA IL·LUSIÓ CUIDAR EL NOSTRE HORT!

ESMORZARS SALUDABLES

El principal àpat que els alumnes realitzen al centre és l’esmorzar. Amb l’objectiu d’aconseguir una ingesta d’aliments que beneficiïn la salut i el desenvolupament general dels i les alumnes el centre ha decidit que hi ha aliments que són negatius per a aquesta fi.

El que proposam són els aliments següents acceptats:

 • Entrepans salats (sobrassada, formatge, pernil dolç…),
 • Coca salada (amb pebrera, verdures…)
 • Fruits secs
 • Fruita fresca o verdura
 • Panades de verdura/peix/carn, foccacia…

Per tant hem decidit que els següent aliments estan prohibits:

 • Rebosteria/bolleria industrial
 • Begudes carbonatades (Fanta, Sprite…),
 • Sucs de fruita industrials,
 • Bosses de patates fregides o similars.
 • Caramels, xiclets, llepolies,…

Per a infantil hem elaborat un horari d’esmorzars per a facilitar la feina de les famílies. L’horari setmanal és el següent:

HORARI SETMANAL INFANTIL 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Lliure

Entrepà salat

Fruita (pelada i trossejada)

Lactics* i galetes

Esmorzar formenterenc

(* Vos podeu trobar que hi ha alguna classe que no pot portar làctics/fruits secs perquè hi ha algun alumne que és al·lèrgic (per contacte o per ingesta) a aquest aliment)

Com treballem

Projectes

El treball per projectes és una metodologia que exemplifica els plantejaments exposats en relació amb l’adquisició de les competències bàsiques atès que:
• Parteix d’un tema, problema o centre d’interès negociat amb l’alumnat.
• Fa protagonista l’alumnat en la construcció del propi coneixement perquè focalitza el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el propi saber, la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.
• Dóna gran rellevància al treball cooperatiu. S’elaboren preguntes o hipòtesis, es prenen decisions sobre el repartiment de tasques i es posa en comú el resultat de les tasques individuals i s’elabora col·lectivament el resultat.
• Incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes.
• Es transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de coneixement, s’avalua el que s’ha après i com s’ha après.
• S’activa la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per construir coneixement de forma compartida

Racons

Com treballam als Racons
Als racons intentam donar resposta als diferents tipus de pensament. Cada alumne/a
té un tipus de pensament diferent i per tant necessita activitats que tenguin en compte aquesta diversitat.

Padrinet lector

L’activitat de Padrinet lector o Apadrinament lector està inserida dins el Pla lector de centre com una activitat que treballa la lectura, l’escriptura, les relacions socials i l’aprenentatge entre iguals.
Aquest any estam mirant de com organitzar-nos per a no deixar de fer una de les activitats que més agraden els i les nostres alumnes..

Centre Solidari

El CEIP Mestre Lluís Andreu col·labora amb entitats solidàries de les pitiüses (Formenterers solidaris, Juntos…) amb l’objectiu d’ajudar les persones que passen situacions difícils (manca de recursos, malalties greus…).
Ha realitzat activitats com la Cursa solidària durant 3 anys consecutius amb l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Juntos i també col·labora amb Formenterers solidaris en el recapte de d’aliments i elements d’higiene bàsics durant el mes de desembre.

Servei de mediació escolar

La mediació escolar és una metodologia de resolució de conflictes que ens ajuda a resoldre els petits incidents del dia a dia, ens ensenya a escoltar l’altre amb respecte, estableix un temps i un espai dedicat a construir relacions socials, ens dona l’oportunitat d’expressar sentiments i emocions, ajuda a aclarir aspectes que han enterbolit la relació i ens dona eines i ens fa protagonistes d’aquest procés.


Enllaç amb vídeo sobre mediació.