Informació sobre la COVID-19 per a famílies del CEIP Mestre Lluís Andreu (Curs 2020-2021)

Estimades famílies,

Amb l’objectiu d’informar-vos sobre funcionament del curs escolar 2020-21 vos feim arribar aquestes indicacions:

1- És obligatori l’ús de la mascareta per a tots els adults i alumnes a partir del primer curs d’Educació Primària.

2- Comprovau la temperatura corporal dels vostres fills/filles cada dia abans de sortir de casa. Si tenen febre, febrícula o algun símptoma compatible amb la COVID-19 (marejos, debilitat, vòmits, mal de cap, mal de panxa…) NO els heu de portar a l’escola fins que es trobin bé.

3- Revisau que els vostres fills i filles surten de casa en unes bones condicions higièniques (neteja del cos, roba neta, motxilla ordenada…) i que porten l’esmorzar.

4- Revisau que duen el material necessari per a realitzar les tasques del dia (mirar l’horari setmanal) i que porten la mascareta ben posada (seria interessant que en duguin una de recanvi).

5- L’entrada al centre serà esglaonat. Els familiars (pares, mares o tutors) NO podran entrar al recinte escolar per recollir els seus fills /filles ( a excepció dels familiars dels alumnes d’infantil o d’alumnat amb necessitats educatives especials). Però NINGÚ pot entrar, en cap cas, a cap edifici de l’escola sense cita prèvia.

6- Abans d’entrar al centre escolar i durant la jornada s’ha de respectar la distància social de seguretat (1,5 metres).

7- Els alumnes han d’entrar al recinte escolar amb la mascareta posada correctament i s’han d’ubicar a les zones habilitades per al seu grup de referència (primer A, primer B…). Els primer dies d’escola se’ls explicaran les mesures higienico-sanitàries que es portaran a terme durant el curs.

8- No es poden dur objectes de casa per jugar al pati (jocs de cartes, llibres, pilotes…).

9- El centre ha establert uns recorreguts fixes per a desplaçar-se pel seu interior que estan marcats al terra i que són d’ús obligatori.

10- Els alumnes han d’anar al bany de forma individual (a excepció del infants amb necessitats educatives especials o amb altres situacions particulars).

11- S’han establert uns horaris i unes zones de pati per evitar el contacte entre grups de persones que no són dels mateix grup estable.

12- Al final de cada jornada, una mica abans de les 14:00 hores, s’esglaonaran les sortides amb l’objectiu de no coincidir als passadissos. Per aquest motiu a les classe de les 14:00 hores s’ha de sortir del centre de forma ordenadament i tranquil·la per tornar cap a casa o anar a fer la fila de bus.

13- Els alumnes que utilitzin el servei de bus escolar han de portar la mascareta en tot moment encara que siguin menors de 6 anys.

Vos demanam el vostre ajut per a què des de casa també animeu els vostres fills i filles a complir aquestes normes de funcionament que de ben segur ens faran la vida més senzilla a tots i totes.

Moltes gràcies pel vostre ajut.

Cordialment,
La direcció del centre

Documentació oficial vigent.